Правила підключення

Правила надання послуг доступу до мережі Інтернет

Терміни

Абонент – дієздатна особа, що уклала Договір на надання послуг доступу до мережі Інтернет.

Оператор – ДПтС Квант ВАТ Атомсервіс, яке на базі інформаційно-комп’ютерної мережі Квант-інтернет надає послугу доступу до мережі Інтернет, а також інших інформаційних мереж та послуг .

Послуга – сукупність послуг, включаючи доступ до інформаційних ресурсів Оператора, доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет і інших мереж, підключеним до вищеназваних, що надаються Оператором Абоненту відповідно до Договору і Чинними правилами надання послуг, затверджені Оператором.

Абонентська плата – обов’язковий щомісячний платіж Абонента за технічне обслуговування мережі Оператора, підтримку електронної адреси та поштової скриньки Абонента.

Мережа – розподільна мережа кабельного телебачення Квант, що забезпечує двосторонню передачу даних між Абонентом та Оператором.

Кінцевий пристрій (КП) – електронний пристрій для зв’язку абонентського обладнання (комп’ютера, мультимедійного терміналу і т.д.) з Мережею. КП може бути кабельним модемом при індивідуальному підключенні Абонента або комп’ютерної мережевої картою для локальної мережі при колективному підключенні Абонентів до одного кабельного модему.

З’єднання з абонентом – підключення Абонента до мережі Оператора за допомогою кабельного модему, тобто КП (кабельний модем) обслуговує тільки одного абонента.

Колективне підключення – підключення Абонента за допомогою мережевої карти в локальну абонентську мережу, яка підключається до мережі Оператора за допомогою кабельного модему. Кабельний модем при цьому підключенні обслуговує до п’ятнадцяти абонентів.

Кабельний модем – кінцевий пристрій передачі інформації по розподільній мережі кабельного телебачення, що підключається до Мережі.

Сервер Оператора – обладнання Оператора, що дозволяє забезпечувати надання Послуги Абоненту, аудентіфіукацію Абонента, а також облік і тарифікацію наданих послуг.

Тарифи – документ, затверджений Оператором і опублікований на Веб-сайті Оператором, що містить інформацію про кількісні, якісні, а також вартісні характеристики наданої відповідно до Договору Послуги.

Реєстрація – додавання запису з інформацією про Абонента, включаючи ПІБ, адресу, телефон, вид обраної Послуги в базу даних автоматизованої системи обліку Абонентів, а також відкриття особового рахунку.

Прейскурант – документ Оператора, затверджений директором компанії, що містить відомості про чинні види послуг та відповідні ціни на їх отримання.

Особовий рахунок – документ Оператора, що ведеться автоматизованою системою обліку абонентів, що відображає спожиті Абонентом послуги, їх вартість та авансові платежі, внесені Абонентом.

Трафік – обсяг переданої інформації, який вимірюється в байтах, а також в кілобайтах (тисяча байт) і мегабайтах (мільйон байт). Трафік поділяється на: локальний трафік – трафік усередині Мережі Оператора і зовнішній трафік – трафік, що виходить за межі Мережі Оператора.

1. Загальні положення

1.1 Оператор надає Послугу, використовуючи розподільну мережу кабельного телебачення ДПтС КВАНТ, яка забезпечує двосторонню передачу даних між кабельним модемом Абонента і Оператором.

1.2 При індивідуальному підключенні Абонент Оператора повинен бути абонентом мережі кабельного телебачення ДПтС КВАНТ, підключений до «Спільного пакету» каналів і не мати заборгованості по абонентській платі на день укладення Договору. У разі розірвання договору на абонентське обслуговування ДПтС КВАНТ, Договір на надання Послуги Оператором анулюється.